ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา ทุกหลักสูตรร่วมกิจกรรม CHRISTMAS CHARITY