ขอเชิญร่วมกิจกรรม พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 8 ตอน Dallas Buyers club