ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ MEDICAL INNOVATION WORKSHOPS AND PITCHING [FROM EARLY IDEA TO FINAL PRODUCT]