You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination: Clinical Sciences I (X-ray)

เรียน   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 - 6

ด้วยคณะฯ กำหนดจัดการสอบ Comprehensive Examination: Clinical Sciences I (X-ray) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-รามาธิบดีนั้น คณะฯ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 - 6 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในครั้งนี้ตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

เอกสารแนบ: