ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Concept of Palliative Care in Emergency Department