เชิญชวนศิษย์เก่าอายุรศาสตร์รามาฯ ทุกรุ่น งานคืนสู่เหย้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รามาธิบดี