ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประเด็นจริยธรรมสำหรับการวิจัยสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก