ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: EPISODE III