ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ในหัวข้อ "อนาคตของอุดมศึกษาไทยและการแพทย์หลังวิกฤตโควิด 19 : ความท้าทายทางพยาธิวิทยา”