การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 5 "What lies beneath: common problems and uncommon solutions"