ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ “เมื่อลูกศิษย์เปราะบาง อาจารย์จะช่วยได้อย่างไร ?”