ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 "20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย"