ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Achieving Active & Healthy Aging in Thailand