ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple