การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา REFRESH COURSE “DIVE INTO RASME, OUR SIMULATION CENTER, WHERE SIMULATION-BASED EDUCATION TRANSFORMS LEARNING !”