ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง Role of Nurse in the Next Normal era