ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 หัวข้อ "เสริมสร้างความปลอดภัย ชุมชนปลอดจมน้ำ"