ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนารามาธิบดี (เบ้าหลอมแห่ง) คิดนอกกรอบ (เพื่อ) รับผิดชอบสังคม "Ramathibodi Beyond Clinical Medicine"