ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 9 บุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้ายของชุมชน