โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 760

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 760
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ CSR เพื่องสังคม ครั้งที่ 760 จำนวน 8 รายการ มอบให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมอบ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ