งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567