ข่าวของรามาธิบดี

มติชน : 'แพทย์รามาฯ' ผนึก 'มจธ.' วิจัย 'อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจ' ; ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, นพ.กฤษฎา มีมุข, รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ [ Date : 23/05/2019 ]
ไทยโพสต์ : 'อัสนี-วสันต์' โชว์พลัง 'น้ำเอย น้ำใจ' คอนเสิร์ตส่งต่อพลัง 'คำว่าให้ไม่สิ้นสุด' ; ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น, พญ.วิไล ธนสารอักษร, ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล [ Date : 23/05/2019 ]
Bangkok Post : Chemical checks key: expert ; Asst Prof Sahaphume Srisuma [ Date : 23/05/2019 ]
เดลินิวส์ : สุขภาพทางเพศในผู้หญิงสูงอายุ (3) ; ศ. นท. ดร. นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล [ Date : 22/05/2019 ]
มติชน : ธนาคารชีวภาพฯ แพทย์รามาฯ ความหวังรักษาโรคมะเร็งของอนาคต ; ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, อ. ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว, ผศ. ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ [ Date : 21/05/2019 ]
ประชาชาติธุรกิจ : โรคแพ้เหงื่อตัวเอง ; ผศ. พญ.พลอยทราย รัตนเชมากร [ Date : 20/05/2019 ]
เดลินิวส์ : โรคหัด ; อ. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล [ Date : 18/05/2019 ]