You are here

 
@Rama ฉบับที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2558

“กระดูกและข้อ ดูแลได้”

 
สิ่งดีดีมีไว้แชร์ เดือน ก.ค.58

รพ.รามาธิบดี เปิดให้สินเชื่อกับบริษัทประกัน (Fax-claim) เพิ่มอีก 2 บริษัท

 
Healthy By Rama ตอน นอนไม่หลับ... มีวิธีช่วย!

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด วิตกกังวล หรืออาจเป็นเพราะความผิดปกติของร่างกาย

 
Healthy By Rama ตอน ซึมเศร้า...โรคยอดฮิต

สาเหตุของโรคซึมเศร้าเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม ยีนที่ผิดปกติ สารสื่อประสาท ฮอร์โมน การเลี้ยงดู ความกดดั...

 
Healthy By Rama ตอน ธาลัสซีเมีย

เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม มีอาการซีดเหลืองเรื้อรัง 

 
Healthy By Rama ตอน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

สาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือมีการเสียเลือดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

 
รู้จักโรค MERS CoV

อาการของโรค การแพร่กระจายของเชื้อ การป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ

 
บาดทะยักภัยใกล้ตัวพบมากในผู้สูงอายุ

หลายคนที่มักเกิดบาดแผลบริเวณแขน ขา หรือลำตัว มักเกิดอาการกังวลถึงเรื่องโรคบาดทะยักที่อาจเกิดขึ้นบริเวณแผล

 
Healthy By Rama ตอน สารอาหารช่วยคลายเครียด

เมื่อมีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะอ่อนแอ และเจ็บป่วยง่าย ร่างกายจึงต้องการสารอาหารเพื่...

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

 
Healthy By Rama ตอน นวดตา... รักษาโรคตาได้จริงหรือ?

เมื่อมีปัญหาทางสายตา หรือสงสัยว่าเป็นโรคตา ควรมาพบจักษุแพทย์ ผู้ชำนาญการรักษาหรือโรคทางดวงตาเท่านั้น

Pages