เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

อย่าออกจากบ้าน งดไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน และอย่าให้ใครมาเยี่ยม ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ...

 
วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อรุนแรงและการเสียชีวิต

 
หมอนรองกระดูกเคลื่อน อันตรายที่ควรระวัง

เมื่อหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพหรือได้รับอุบัติเหตุ เปลือกหุ้มจะฉีกขาด หมอนรองกระดูกส่วนในจะปลิ้นออกมา อาจอักเสบหรือกดทับเส้นประสาทได้

 
วัณโรคปอด รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคปอดเป็นโรคติดต่อทางการหายใจ

 
เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายได้หรือไม่?

สามารถออกกำลังกายเบา ๆ ได้

 
โรคหัวใจแต่ละชนิด อาการเป็นอย่างไร?

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด หรือโรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 
ลดแป้งแล้วน้ำหนักลดจริงหรือไม่?

จริงในระยะสั้น เพราะ...

 
อ่านฉลากโภชนาการ อย่างไรให้ถูกต้อง

1. ฉลากโภชนาการแสดงข้อมูลสารอาหารและพลังงานต่อ 1 หน่วยบริโภค 2. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts: GDA)หรือฉลากหวาน มัน เค็ม

 
พฤติกรรมเสี่ยงโรคตาแห้ง

ปัจจัยเสี่ยง อายุ 65 ปีขึ้นไป เพศหญิง ใช้สายตาจ้องอุปกรณ์ดิจิทัล โรคประจำตัว

 
COVID-19 กับ ผู้ป่วยมะเร็ง

โรคมะเร็งโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มมะเร็งเม็ดเลือด-ต่อมน้ำเหลือง และกลุ่มมะเร็งเนื้องอก

 
COVID-19 ในเด็ก

เด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อจาก อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในบ้านที่ติดเชื้อ มีประวัติสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

 
จับตรงนี้

ต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์