ขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
ขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยาขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยาขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
 

ขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ในงานเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์