ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564”