แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์จุมพล วิลาศรัศมี ร.น.