แสดงความยินดีศิษย์เก่ารามาฯดีเด่นปี 58 พญ.ชวนชื่น ดุษฎีประเสริฐ