วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นแค่ในสุนัขจริงหรือไม่?

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
งูสวัดขึ้นพันรอบตัว จะเสียชีวิตจริงหรือไม่

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินเมนูนี้มาครึ่งชีวิต แต่ทำไมเพิ่งมีอาการแพ้อาหาร ?

โดย อ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

 
กินไก่มากเกินไป คือ สาเหตุของโรคเกาต์จริงหรือไม่

โดย ผศ. พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Yes or No จริงชัวร์ หรือมั่วนิ่ม

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การฟื้นฟูปอดและร่างกาย ในผู้ป่วย COVID-19

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แอลกอฮอล์น้ำ แอลกอฮอล์เจล ใช้ต่างกัน ใช้อย่างไร?

โดย ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ. พญ.สิริอร วัชรานันท์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

 
ใคร...ที่ควรตรวจคัดกรอง COVID-19

ไม่สบายใจแต่ยังไม่มีอาการไปตรวจได้ไหม ? เพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องไปตรวจโรคหรือไม่ ? สรุปแล้วใครที่ควรไปต...

 
หน้ากากอนามัย ใช้ถูกต้อง ป้องกันโรคได้

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
ห้องน้ำสกปรกเสี่ยงติดเชื้อจริงหรือ?

อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
Sex ไม่พร้อม ก็ท้อง...สิครับ

อ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาการไอเรื้อรัง บอกอะไรได้บ้าง

อ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...

Pages