วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
แชร์ประสบการณ์ติดโควิด-19 ของมอส ควรฉีด Vaccine Booster​

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุลและ รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย...

 
ข้อเข่าเสื่อม ภัยคุกคามใกล้ตัว ?

โดย ผศ. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ จากสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...

 
ผงชูรส ทำให้ผมร่วงจริงหรือ ?

โดย ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
วัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 / เข็ม 5 จำเป็นจริงหรือ ?

โดย รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
ออกกำลังกายหนักเกินไป อาจทำให้หัวใจวาย

โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร จากสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...

 
กินกาแฟ อันตรายจริงหรือ ?

โดย รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย จากสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โร...

 
โรคความดันโลหิตสูง ตัวการร้ายอันตรายกว่าที่คิด

โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
นอนกรน อาจถึงตาย จริงป่าวหมอ ?

โดย อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
กัญชารักษามะเร็งได้ ?

โดย ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
สัญญาณร้ายจากอาการปวดหัว

โดย รศ. น.ท. ดร. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
รู้ก่อนลด ! โปรตีนช่วยลดน้ำหนักจริงหรือ ?

โดย รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย จากสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โร...

 
รู้ทันก่อนเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

โดย รศ. น.ท. ดร. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...

Pages