วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
เสี่ยง ! ไตวายเรื้อรัง ที่ไม่ใช่แค่กินเค็ม

โดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ จากสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
ไข้หูดับ ภัยร้ายจากหมูดิบ

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
จริงหรือไม่ เร่งลดน้ำหนักเสี่ยงไตวาย ?

โดย ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ จากสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
กาแฟช่วยเรื่องขับถ่าย จริงหรือไม่ ?

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร จากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
คาเฟอีนส่งผลร้ายอันตรายกับเด็ก

โดย ผศ. พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
กินหวานทำให้ Sex เสื่อมจริงหรือ ?
โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...
 
เส้นเลือดขอดสัญญาณหลอดเลือดดำบกพร่อง ?
โดย อ. นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...
 
สัญญาณอันตรายเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน
โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
แพ้อาหารไม่ระวัง อาจถึงตาย
โดย ผศ. พญ.วรรณดา ไล้สวน อาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...
 
หงุดหงิดง่าย อาการเสี่ยงสมองเสื่อม
โดย ผศ. พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...
 
ขนสัตว์เลี้ยง เข้าปอดได้จริงหรือ ?
โดย ผศ. พญ.วรรณดา ไล้สวน อาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...
 
โรคซึมเศร้า หายขาดรักษาได้

โดย รศ. พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages