วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
ปากเหม็นอาจไม่ใช่แค่ฟันผุ แต่อาจเป็นสัญญาณสารพัดโรค !

โดย อ. พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
จริงป่าวหมอ เรื่อง กินหวานทำให้หน้าแก่ ?

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและแมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
รู้ทันโรคติดต่อแพร่เชื้อร้าย อันตรายจากวัณโรค

โดย รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
LAAB คืออะไร ต่างจากวัคซีนยังไง ใครบ้างที่ต้องฉีด

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
หลอดเลือดหัวใจตีบ ซ่อมได้ !

โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร จากสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...

 
ใช้สเตียรอยด์ผิดวิธี มีแต่อันตราย

โดย ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
รู้ทันสัญญาณเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

โดย รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย สาขาวิชาทางเดินอาหารและศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

 
เจาะ Lifestyle ผู้ว่าฯ กทม. กับหมอรามาฯ

ผู้ว่าฯ กทม. รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับหมอรามาฯ ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรง...

 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเสี่ยงหัวใจล้มเหลว !

โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร จากสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...

 
แชร์ประสบการณ์ติดโควิด-19 ของมอส ควรฉีด Vaccine Booster​

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุลและ รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย...

 
ข้อเข่าเสื่อม ภัยคุกคามใกล้ตัว ?

โดย ผศ. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ จากสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...

 
ผงชูรส ทำให้ผมร่วงจริงหรือ ?

โดย ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

Pages