วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
เตือนคนท้อง!! ห้ามเก็บขี้แมว

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
ไขข้อข้องใจกินเนื้อสัตว์มากไปเสี่ยงโรคมะเร็งจริงหรือ?

โดย อ. ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ...

 
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับอีสุกอีใส

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย...

 
ล้างจมูกอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเด็ก

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หากลืมกินยา กินคูณสองได้หรือไม่

โดย ภญ.พรชนก สายเชื้อ งานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำไมต้องใช้ยานอนหลับแก้ความเครียด?

โดย รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาเหตุที่ "คนอายุน้อย" เป็นโรคหัวใจ?

โดย รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
สังเกตอย่างไรเมื่อลูกเป็นหอบหืด

โดย อ. นพ.จรินทร์ แววพานิช สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
อาการบ้านหมุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไมเกรนในเด็ก อาการยอดฮิตในเด็กไทย

โดย ผศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
ไอ จามแล้วปัสสาวะเล็ด เสี่ยงเป็นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จริงหรือไม่?

โดย อ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
เด็กเรียนออนไลน์ จ้องจอคอมนาน ควรดูแลสายตาอย่างไร

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

Pages