สาระน่ารู้ การกู้ชีพ ด้วยการนวดหัวใจ (CPR )

วีดีโอคลิป เรื่องราวน่ารู้ การกู้ชีพ จากแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงโดย Aom & Tina

 
Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

 
USMLE WORKSHOP 2015

January 19 – 21, 2015 at  910 A B C meeting room, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospita...

 
สารคดีข่าววิทยุเรื่อง แผนที่สมองของนักมวยเด็ก ได้รางวัล (โดย สุรพงษ์ เพื่อช่อ)

จากการประกวดข่าวและสารคดีข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก จาก สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย UNICEF

 
ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

 
แบบคัดกรองเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม (Screening autism spectrum disorder: M-CHAT)

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย์ และบุคคลที่สนใจ สามารถใช้แบบคัดกรองดังกล่าวคัดกรองเด็กที่สงสัยกลุ่มอาการออทิสซึมได้

 

สวรส. สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สสส. จะทำโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ต.ค. 56 - พ.ย. 57 เน้นการสำรวจโภชนาการ

 
สัมมนา ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย

สร้างความตระหนักของการมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย

 

เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก

 

ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี เวลา 08.00-16.00 น.

Pages