พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 (Ramathibodi International Academic Conference: RIAC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Taking the Lead in Innovation and Future of Medicine” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค