ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด

ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด
ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัดธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด
ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัดธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด
 
     ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด  แสดงธรรมโดย พระอาจารย์บุญเหลือ ปริปุณโณ จากวัดป่าวังปลาโด จ.อุดรธานี 
      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล