พิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล

พิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
พิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
พิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลพิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล” จากโรงพยาบาลอุ้มผาง โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี รับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล โดยมี นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง พร้อมทีมงานเป็นผู้มอบ เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งภายในงานมีการแนะนำฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนของการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต รวมถึงแนวคิด การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตไบโอดีเซล ขั้นตอนการผลิต การนำไปใช้ และข้อควรระวัง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี