กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”

กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”
กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”
กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”
 

คณะอนุกรรมการตัวชี้วัดแผลกดทับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day” กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลแผลกดทับและแผลผิวหนังอักเสบ โดย พว.ประไพ อริยประยูร ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแผลกดทับ นิทรรศการให้ความรู้ และการเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงแผลกดทับ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์