คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”

คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”
คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”
คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”คณะฯ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)”
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ใน “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self-Initiative Award)” ชื่อผลงานคือ Rama TeleCare โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบถ้วยรางวัล และถ่ายรูปแสดงความยินดีกับทีมงานผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 3 – 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ