การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certification

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certification
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certificationการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certification
 

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยม เพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certification

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์