“โครงการออกหน่วยพระราชทาน” สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี

โครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
โครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีโครงการออกหน่วยพระราชทานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระพุทธบาท และหน่วยงานภาคี จัดโครงการออกหน่วยพระราชทาน นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับทีมจักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา อาสาสมัครต่าง ๆ ในการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก และให้บริการทางทันตกรรม โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยพระราชทาน เยี่ยมชมการออกหน่วยพระราชทาน และให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และเป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทาน ให้กับผู้เข้ารับการรักษาผ่าตัดตาต้อกระจก และบริการทางทันตกรรม โดยผลการดำเนินงาน บริการผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วย จำนวน 212 ราย และให้บริการทันตกรรม จำนวน 196 ราย

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี