ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์

ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์
ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์
ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์
 

คณะกรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม “องค์กรแพทย์สัญจร” เยี่ยมสมาชิกองค์กรแพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างสมาชิก ซึ่งมี อ. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 3