ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”

ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”
ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”
ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”ละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”
 

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมด้วย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รศ.(พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมชมละครเวทีฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล รอบการกุศล โดยมี ถกลเกียรติ วีรวรรณ ณเดชน์ คูกิมิยะ และแก้ม-กุลกรณ์พัชร์ 2 นักแสดงจากละครเวทีฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล ให้การต้อนรับ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรฯ รอบการกุศล และการบริจาค ทั้งสิ้น 23,081,250 บาท นำไปสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์