You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 

สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป โดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร