สัมมนาโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล “The Prince Mahidol Award Youth Program Networking & Reunion Meeting” ครั้งที่ 6