พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566

พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566
พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566
พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566
 

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จากผลงาน “การพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ผ่านการแปลงพันธุกรรมตัวรับแอนติเจนจำเพาะ chimeric antigen receptors T-cell (CAR-T) ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด” โดย รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประกาศผลรางวัล และกล่าวแสดงความยินดี และ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ