คณะผู้บริหารเยือน Keele University, Staffordshire, United Kingdom

คณะผู้บริหารเยือน Keele University, Staffordshire, United Kingdom
คณะผู้บริหารเยือน Keele University, Staffordshire, United Kingdomคณะผู้บริหารเยือน Keele University, Staffordshire, United Kingdom
คณะผู้บริหารเยือน Keele University, Staffordshire, United Kingdomคณะผู้บริหารเยือน Keele University, Staffordshire, United Kingdom
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางเยือน Keele University, Staffordshire, UK โดยมี Professor Julie Green, Head of School of Nursing and Midwifery พร้อมด้วย Dr. Clare Corness-Parr, Chief Assistant Dean CDUTCM-Keele Joint Health and Medical Sciences Institute, Marie Doherty, Director of Undergraduate Programmes, Professor Naomi Shiner, Faculty Director of Simulation, Professor June Keeling, Professor of Women's Health, Dr. Andrew Finney, Senior Lecturer & Post-Doctoral Researcher, Dr. Jane Jervis, Postgraduate Research Lead, Susan Jackson, Academic Lead for Study Abroad และ Dr. Ivan McGlen, Academic Lead for Internationalisation ร่วมให้การต้อนรับ

เพื่อประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการอันเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านวิจัย การศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ David Weatherall Building, Room (DJW) Keele University, Staffordshire, United Kingdom