คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์
 

ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์ นำโดย Prof. Dr. Alojzy Z. Nowak, Rector ของสถาบัน ในโอกาสเข้าหารือด้านการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเยี่ยมชมการเรียนการสอน ตลอดจนการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคารหลัก (อาคาร 1)