พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา

พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา
พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหารคณะฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หลังปรับปรุงพื้นที่และรีโนเวทเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานการศึกษา ชั้น 3-4 อาคารบริหาร