งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง

งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกงงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
งานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Taipei Medical University, ไต้หวัน และ University of Hong Kong, ฮ่องกง
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยน จำนวน 8 คน จาก College of Nursing, Taipei Medical University ไต้หวัน และ School of Nursing, The University of Hong Kong ฮ่องกง ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมถ่ายรูปหมู่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีร่วมกล่าวอำลาและมอบของที่ระลึก แก่ นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสที่ได้จบการศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี