รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอ็กมี่ จำกัด

 
     บริษัท เอ็กมี่ จำกัด โดยคุณชาญชัย-คุณวลี ธนารักษ์โชค และครอบครัว  มอบเงินบริจาคจำนวน 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท) แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อปรับปรุงหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกต่างๆ อาทิ ศูนย์รักษามะเร็ง เวชศาสตร์ฟื้นฟู และอายุกรรม รวมทั้งสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ บริษัท เอ็กมี่ จำกัด