โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567
 

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 เรื่อง "พยาบาล คือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจของระบบสุขภาพ" ผ่านระบบออนไลน์จัดโดย มูลนิธิพยาบาล (ประเทศไทย) และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 ภายใต้เรื่อง “พยาบาล คือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจของระบบสุขภาพ” พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ลงทุนการศึกษาพยาบาลดูแลสุขภาพสังคม คือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจ” ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “วงจรการพยาบาลกับการยกระดับเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมี พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

สามารถรับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ : The Nurse’s Association of Thailand https://www.facebook.com/share/v/KdpmaTX8xeBfgpFr/?mibextid=WC7FNe